تصور

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلا مانع است

بایگانیِ سخن بزرگان

رالف والدو امرسون

مجموعه سخنان امرسون:
«آزادی هیچ‌وقت انتظار ما را ندارد، ما باید در طلبش از دل و جان دریغ نکنیم، چه در هیچ‌جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی سهل و ساده تحصیل شده‌باشد.»
«آن‌چه هستید شما را بهتر معرفی می‌کند تا آن‌چه می‌گویید.»
«آن‌که در آرزوی دیدن زیبائی‌های جهان هستی عزم سفر کند، زمانی به ‌گمشده خویش دست خواهد یافت که آن‌را در بطن خود پرورده باشد.»
«اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می‌گردد لیکن حقیقت این است که در طی جنگ، در حیات اجتماعی و سیاسی بحران عظیم پدیدار می‌شود.»
«اگر زنجیری به ‌گردن دیگری بیندازید، سر دیگر آن به ‌گردن خودتان گره می‌خورد.»
«اگر هرکس با فکر خود و بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به‌ هدفش کوشش کند، سرانجام طبیعت تسلیم او شده و دنیا به ‌او اقبال می‌کند.»
«اولین اغفال سیگار این است که هنگام کشیدن آن در عین بی‌کاری تصور می‌کنیم کاری انجام می‌دهیم.»
«برده، فقط یک آقا دارد، اما شخص طماع نسبت به ‌هرکس که او را یاری می‌کند برده است.»
«پاداش کاری‌ که خوب انجام گرفته‌است همان انجام کار است.»
«تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته‌اند.»
«تمدن، نتیجه نفوذ زنان پارسا است.»
«زندگی انسان یعنی اندیشه روزانه او.»
«زیبایی در زن ِ بدون‌وقار مانند تور ماهی‌گیری فرسوده، سوراخ سوراخ است.»
«صاحبان اخلاق روح جامعه خود هستند.»
«عقیده خود را در عملکردتان پیاده کنید.»
«کسی را که اصلأ حقی ندارد، زودتر از کسی که نیمی از حق به ‌جانب اوست، می‌توان قانع کرد.»
«گل‌ها، تبسم زمین هستند.»
«ما مالک لوازم مادی نمی‌شویم، مملوک آن می‌گردیم.»
«مردی‌که از تمام مساعدت‌های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصأ وارد میدان شود و به ‌نیروی خود برپا ایستد، مردی است که نیرومندی و موفقیت را برایش پیش‌بینی می‌کنم.»
«وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.»
«وقتی که پیر می‌شویم، صورت زیبا، به ‌سیرت زیبا می‌پیوندد.»
«هر انقلابی ابتدا جرقه‌ای ار افکار یک انسان بوده‌است.»
«هرچه مارا محدود می‌کند ما اسمش را می‌گذاریم بخت و اقبال.»
«هرکسی را می‌بینم از یک‌حیث بر من برتری دارد؛ از این جهت است که من از هرکس پندی می‌گیرم و چیزی می‌آموزم.»
«هرگز کتابی را که بیش از یک‌سال از عمرش نمی‌گذرد، مطالعه مکن.»
«یک دوست، فردی است که در مقابل او با صدای بلند می‌توان فکر کرد.»
«هر شیرینی به تلخی، و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد.»

Advertisements

رالف والدو امرسون

نگرش مثبت شاید نتواند همه مشگلات را حل کند  . اما می تواند انرژی  منفی دیگران را دفع کند